SoleCRISTransition linkFrontpageTransition linkInstructionsTransition linkLogin Bank of Finland

A Peer-reviewed scientific articles/A1 Journal article (refereed), original research
      
This is the view page of publication. On this page you can view basic information of publication or go back on previous page using back-action on the bottom of the page. If you want to move to edit the information of publication, use the actions on the bottom of the page or continue using the system from menu.


Miksi Suomi säästyi pankkikriisiltä?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017 (2017). Jokivuolle, Esa; Virén, Matti


Category A Peer-reviewed scientific articles
Sub-category A1 Journal article (refereed), original research
auki Internal authors
All authors as text Jokivuolle, Esa; Virén, Matti 
Number of authors
Status Published
Year of publication 2017 
Date 18.12.2017 
Name of article Miksi Suomi säästyi pankkikriisiltä? 
Name of journal Kansantaloudellinen aikakauskirja
Volume of issue 113 
Number of issue 4/2017 
Pages 572-584 
Abstract Suomen pankkikriisi ja sen syventämä suuri lama 1990-luvun alussa on vakavuudessaan opettavainen tarina siitä, miten pankkisektori ja koko talous voi joutua ennakoimattoman suuriin vaikeuksiin yrityssektorin huonon rahoitusrakenteen, ylivelkaantumisen, valuuttakurssien vaihtelun ja varallisuushintojen romahduksen seurauksena. Vuonna 2007 alkanut kansainvälinen finanssikriisi jälkimaininkeineen jätti kovin pienet seurausvaikutukset Suomen pankkisektoriin. Se viittaa siihen, että Suomen yritys- ja pankkisektorin taseet ovat nyt olennaisesti paremmassa kunnossa kestämään talouden häiriöitä kuin 25 vuotta aikaisemmin. Rahaliitto on muuttanut tilannetta. Varoituksen sana on silti paikallaan. Siinä missä yrityssektorin tilanne on parempi kuin vuonna 1990, kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut. Nykyään kotitalouksien velat aiheuttavat suurimman osan pankkien järjestämättömistä saatavista.
Free text descriptor in Finnish Suomi; velkaantuminen; luotot; riskit; kriisit; pankkitoiminta; pankkikriisit; luottotappiot; yritykset; kotitaloudet 
ISSN / e-ISSN 0022-8427 
auki Internet addresses