SoleCRISTransition linkFrontpageTransition linkInstructionsTransition linkLogin Bank of Finland

A Peer-reviewed scientific articles/A1 Journal article (refereed), original research
      
This is the view page of publication. On this page you can view basic information of publication or go back on previous page using back-action on the bottom of the page. If you want to move to edit the information of publication, use the actions on the bottom of the page or continue using the system from menu.


Mihin perustuvat OECD:n elvytyssuositukset?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2017 (2017). Virén, Matti


Category A Peer-reviewed scientific articles
Sub-category A1 Journal article (refereed), original research
auki Internal authors
All authors as text Virén, Matti 
Number of authors
Status Published
Year of publication 2017 
Date 20.03.2017 
Name of article Mihin perustuvat OECD:n elvytyssuositukset? 
Name of journal Kansantaloudellinen aikakauskirja
Volume of issue 113 
Number of issue 1/2017 
Pages 57-64 
Abstract OECD julkaisi marraskuussa talouskatsauksen, jossa suositeltiin finanssipoliittista elvytystä. Suositus perustui kahteen argumenttiin. Ensinnäkin monilla valtioilla on varaa velkaantua. Toiseksi elvytys on tehokasta sen takia, että finanssipolitiikan kertoimet ovat isoja. Kirjoituksessa on testattu jälkimmäistä argumentin soveltuvuutta EU-maihin estimoimalla OECD:n suositusten taustalla olevan mallin tuotantoyhtälöä dataa vasten. Estimointitulosten antamat finanssipolitiikan kertoimet ovat olennaisesti OECD:n käyttämiä kertoimia pienempiä. Julkisen kulutuksen ja julkisten investointien kertoimet eivät näytä suuremmilta ”huonoina” aikoina kuin ”hyvinä” aikoina. Sen sijaan verotuksen negatiivinen kerroin näyttää nousevan, kun tuotantokuilu on negatiivinen. OECD:n korostama julkisten investointien painottaminen ei saa tukea tuloksista. Verotuksen alentaminen olisi tehokkaampaa elvyttämistä. OECD:n katsaus kiinnittää kovin vähän huomiota velkaantumisen riskeihin.
Free text descriptor in Finnish finanssipolitiikka; verotus; OECD; laskelmat; mallit 
ISSN / e-ISSN 0022-8427 
auki Internet addresses