SoleCRISTransition linkFrontpageTransition linkInstructionsTransition linkLogin Bank of Finland

A Peer-reviewed scientific articles/A1 Journal article (refereed), original research
      
This is the view page of publication. On this page you can view basic information of publication or go back on previous page using back-action on the bottom of the page. If you want to move to edit the information of publication, use the actions on the bottom of the page or continue using the system from menu.


Kansakunnan varallisuus; Deskriptiivinen analyysi suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2 (2016). Kauko, Karlo


Category A Peer-reviewed scientific articles
Sub-category A1 Journal article (refereed), original research
auki Internal authors
All authors as text Kauko, Karlo 
Number of authors
Status Published
Year of publication 2016 
Date 10.06.2016 
Name of article Kansakunnan varallisuus; Deskriptiivinen analyysi suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta 
Name of journal Kansantaloudellinen aikakauskirja
Volume of issue 112 
Number of issue
Pages 110-128 
Abstract Viime vuosina on puhuttu paljon kotitalouksien velkaantumisesta, mutta kotitalouksilla on myös paljon rahoitusvarallisuutta. Tässä artikkelissa jaotellaan Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen otoksen kotitaloudet viiteentoista klusteriin, joiden saatavia ja sijoituksia tarkastellaan. Huomattavan suuri osa rahoitusvarallisuudesta on varakkailla eläkeläisillä. Hyvätuloisilla työikäisillä on myös runsaasti bruttomääräistä rahoitusvarallisuutta, mutta heillä on myös paljon velkoja. Yllättäen myös pienehköä eläkettä saavilla on melko runsaasti rahoitusvarallisuutta. Suoranaisesti rikkaita Suomessa on niin vähän, että ainakin tässä aineistossa he vaikuttavat vähemmän merkittävältä sijoittajaryhmältä.
Free text descriptor in Finnish kotitaloudet; varallisuus; Suomi 
ISSN / e-ISSN 0022-8427 
auki Internet addresses